Serwis

ZAKRES NASZYCH USŁUG:


gwarancyjne i pogwarancyjne usługi serwisowe w zakresie układów automatyki.

sprawdzenia kontrolne układów automatyki.

sprawdzenia zabezpieczeń rozdzielni elektrycznych 0,4kV , 6kV, 15kV

sprawdzenia i kalibracje urządzeń pomiarowych:

POMIARY PRZEPŁYWU

ultradźwiękowe, elektromagnetyczne, zwężkowe, termiczne, ciśnieniowe

POMIARY TEMPERATURY

czujniki rezystancyjne i termoparowe, przetworniki temperatur
serwis_03
serwis_10
serwis_04

POMIARY POZIOMU

radarowe, ultradźwiękowe, hydrostatyczne, itp.

POMIARY CIŚNIENIA

przetworniki analogowe, presostaty, manometry, sygnalizatory itp.
serwis_02
serwis_12
serwis_11

POMIARY CHEMICZNE, ANALITYCZNE

gęstość, mętność, przewodność, Ph, redox, azot amonowy i azotanowy, tlen rozpuszczony, detekcja rozdziału faz i inne
serwis_08
serwis_07
serwis_09
serwis_01
serwis_05
serwis_06