Programowanie


Zakres świadczonych usług:

 • przygotowanie oferty do specyfikacji,
 • wykonanie projektu systemu automatyki,
 • kompletacja dostaw urządzeń,
 • opracowanie i przygotowanie algorytmów sterowania,
 • programowanie sterowników PLC,
 • przygotowanie i wdrażanie aplikacji na panele operatorskie HMI,
 • przygotowanie i wdrażanie aplikacji systemów wizualizacji i sterowania SCADA,
 • przygotowanie i wdrażanie systemów nadrzędnych klasy DCS,
 • uruchomienie i rozruch systemu na obiekcie,
 • szkolenie w zakresie obsługi i utrzymania w ruchu,
 • usługi serwisowe.
program_04
program_03
program_02
program_05